Reisebericht

Kenya Photos

Safari pictures in Kenya. We visited Buffalo Springs, Lake Turkana, Maralal, Lake Baringo and Masai Mara. At the Great Rift Valley we viewed Gods View and saw thousands of flamingo's at Lake Nakuru. Mountain tribe at Maralal and wildlife at Lake Baringo.

Bild Nr. 13845 - 824 mal gesehen

Bild Nr. 13865 - 343 mal gesehen

Bild Nr. 13848 - 412 mal gesehen

Bild Nr. 13866 - 293 mal gesehen

Bild Nr. 13872 - 279 mal gesehen

Bild Nr. 13871 - 322 mal gesehen

Bild Nr. 13870 - 256 mal gesehen

Bild Nr. 13869 - 273 mal gesehen

Bild Nr. 13868 - 316 mal gesehen

Bild Nr. 13867 - 380 mal gesehen

Bild Nr. 13864 - 297 mal gesehen

Bild Nr. 13863 - 281 mal gesehen

Bild Nr. 13862 - 285 mal gesehen

Bild Nr. 13861 - 261 mal gesehen

Bild Nr. 13860 - 258 mal gesehen

Bild Nr. 13859 - 270 mal gesehen

Bild Nr. 13858 - 276 mal gesehen

Bild Nr. 13857 - 270 mal gesehen

Bild Nr. 13856 - 295 mal gesehen

Bild Nr. 13855 - 298 mal gesehen

Bild Nr. 13854 - 313 mal gesehen

Bild Nr. 13853 - 310 mal gesehen

Bild Nr. 13852 - 308 mal gesehen

Bild Nr. 13851 - 341 mal gesehen

Bild Nr. 13850 - 414 mal gesehen

Bild Nr. 13849 - 442 mal gesehen

Bild Nr. 13846 - 459 mal gesehen

Bild Nr. 13847 - 458 mal gesehen